Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 254441Overige besluiten van algemene strekkingUitwerking Cao 2019-2020

Het college heeft op 15 oktober 2019 ingestemd met het definitieve akkoord Cao gemeenten 2019-2020 naar aanleiding van twee LOGA circulaires van de VNG.

 

  • 1.

    In de eerste brief staat de uitwerking van het akkoord in de CAR-UWO. Gemeenten moeten de wijzigingen vaststellen die in 2019 ingaan. Dat zijn de verandering in de voorwaarden in de tegemoetkoming in de ziektekosten (1 januari 2019) en de salarisverhoging per 1 oktober 2019. Hiernaast is er de eenmalige uitkering in 2019.

De CAR-UWO vervalt op 1 januari 2020, als de Wnra in werking treedt. De veiligheidsregio’s blijven ook na 1 januari 2020 onder de CAR-UWO vallen: zij moeten ook de wijzigingen vaststellen die in 2020 ingaan. Dat zijn de salarisverhogingen van 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020.

  • 2.

    In de tweede brief staat de uitwerking van het akkoord in de Cao Gemeenten. Deze worden verwerkt in de Cao Gemeenten, die vanaf 1 januari 2020 geldt. Het gaat om de verandering in de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de ziektekosten en de afspraken over de transitievergoeding. Voor de salarisverhogingen van 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 verwijzen we naar de brief met CAR-UWO wijzigingen.

 

Stichtse Vecht, 21 oktober 2019.