Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2019, 25143Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op titel 5.2 van de Awb, alsmede op:

 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 (artikel 6:2)

Afvalstoffenverordening gemeente Landgraaf 2015 (artikel 25)

Bomenverordening Landgraaf 2004 (artikel 3.2)

 

Overwegende dat de burgemeester van de gemeente Landgraaf het “Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg” (versie 1.4 kenmerk 20181112) heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112) aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 (artikel 6:2)

Afvalstoffenverordening gemeente Landgraaf 2015 (artikel 25)

Bomenverordening Landgraaf 2004 (artikel 3.2)

 

Dit besluit treedt op 1 maart 2019 in werking.

 

Landgraaf, 28 januari 2019

Namens burgmeester en wethouders voornoemd,

het hoofd afdeling Toezicht en Handhaving,