Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 24059Overige overheidsinformatieMeldingen op basis van het Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 

* Engineering Spirit B.V. voor het adres:

Angstelkade 2A 1.11, 3631 NA Nieuwersluis. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf. De activiteiten van het bedrijf betreffen elektronica ontwikkeling, besturing en ontwerp.

* YoungCulinair voor het adres:

Angstelkade 2a 1-1, 3631 NA Nieuwersluis. De melding heeft betrekking op het starten van een cateringbedrijf en de productie van horecahalffabricaten.

* Tuincentrum Vechtweelde B.V. voor het adres:

Herenweg 35, 3602 AN Maarssen. De melding heeft betrekking op uitbreiding van het tuincentrum.

* Vewolar BV/Merlin Security Services BV voor het adres:

Kavel K7A en K8A op de Corridor in Breukelen. De melding heeft betrekking op het starten van het bedrijf.

 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

 

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

 

Stichtse Vecht, 1 februari 2019