Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 233754VerordeningenVervallen beleidskader 'tegenprestatie naar vermogen'

 

De raad heeft op 16 december 2014 de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2015 vastgesteld.

Daarmee is het Beleidskader 'tegenprestatie naar vermogen', vastgesteld door het college op 5 november 2013, vervallen.

 

Stichtse Vecht, 26 september 2019.