Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 227045Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Voorburgseweg 58 Leidschendam kappen drie bomen

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van drie bomen (berken). Herplant: nee.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 12 september 2019

Ons kenmerk: 571607

Inzage

Ingekomen aanvragen zijn op verzoek digitaal in te zien, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail aan info@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.