Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2019, 225868Beschikkingen | aanvraagAanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, Oktoberfest 2019, 4 oktober  tot en met 6 oktober 2019, Varkenmarkt 11, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende APV-gerelateerde aanvragen hebben ontvangen:

 

Varkenmarkt 11, 4201 KP (ingekomen 11/9 ’19)

Evenementenvergunning Oktoberfest 2019 Varkenmarkt 11 van. 4 oktober  tot en met 6 oktober 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant onder het kopje verleende vergunning.

Voor nadere informatie over deze ingediende aanvragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, telefoon 14 0183, op maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.