Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 222516Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

3-9-2019

Klein Hoefblad 3

5406WD

Uden

plaatsen van een dakopbouw en afwijken van het bestemmingsplan

321038

3-9-2019

Hekkeslag 0

5404ML

Uden

kappen van 2 Metaseqoia's

323740

3-9-2019

Steenovenstraat 0

5402HM

Uden

kappen van 2 Esdoorns

323282

6-9-2019

Bitswijk 15 + 15 A

5401JA

Uden

verbouwen van een woning en afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van bedrijfswoning naar burgerwoning

321211

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.