Gemeenteblad van Hillegom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomGemeenteblad 2019, 221946Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Van den Endelaan (Margarethaflat) in Hillegom, Kenmerk Z-19-096249

De aanvraag betreft het kappen van 5 beuken

 

Datum ontvangst 6 september 2019

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.