Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 220251Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 42 Heesch

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 42 in Heesch’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPNieuwstr42-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het feitelijk bestemmen van wonen naar een bedrijfsbestemming aan de Nieuwstraat 42 in Heesch.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-ligging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met de heer C. van Nuland van het domein Leefomgeving.

Heesch, 11 september 2019