Agenda Petear

 

 •  

Datum : 18 september 2019

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : S. Holtrop

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

 

 

 • 2.

   

Aanbesteden accountant sdiensten

Voorstel: in te stemmen met het beschrijvend document voor de Europese aanbesteding van de accountancydiensten en de auditcommissie verzoeken in de in te stellen beoordelingscommissie zitting te nemen.

Toelichting: Het huidige contract met de accountant loopt tot en met boekjaar 2019. Met ingang van boekjaar 2020 moet de uitvoering van de accountancydiensten daarom opnieuw Europees zijn aanbesteed, waarvoor de auditcie. de voorbereidingen moet treffen en de raad moet adviseren. Met als doel om op een objectieve en transparante manier de uitvoering van de accountancydiensten aan te besteden.

Dit voorstel wordt in de raadsvergadering van 18 september geagendeerd voor Debat en Beslút .

 •  

 

 • 3.

   

Sluiting

 •  

 

 

Naar boven