Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 217065Overige besluiten van algemene strekkingNacht van de Kaap/ World Port Busker Festival

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 20 december 2018 een verzoek ontvangen van Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven om een evenement te mogen organiseren op de SS Rotterdam en de 3e Katendrechtse Hoofd.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 29 augustus 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 7 september 2019 van vijf uur ‘s middags tot vier uur ’s nachts. Het maximum aantal bezoekers dat het festival gelijktijdig mag bijwonen is 8.000 personen.

De Nacht van de Kaap zal worden gehouden op de SS Rotterdam en de 3e Katendrechtse Hoofd.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf vrijdag 6 september 2019 tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Zaterdag 7 september 2019 tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zondag 8 september 2019 tussen één uur ’s middags en zeven uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.