Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 216217Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

27-8-2019

Oostwijk 1 G, 1 G1 t/m

1 G71

5406XT

Uden

bouwen van garageboxen, plaatsen van een erfafscheiding, aanleggen van een inrit en kappen van 2 bomen

317356

29-8-2019

Oudedijk 1

5409AA

Odiliapeel

verbouwen van een melkveestal tot werktuigenstalling

318447

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.