Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 216213Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag-datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

23-8-2019

Piusplein 113

5402EA

Uden

verlengen van de ontheffing van het bestemmingsplan voor het wijzigen van een pand tot wooneenheden

323211

25-8-2019

Strikseweg 4B

5406PS

Uden

dunnen van 2 dennen en 1 eik en kappen van 4 eiken

323135

26-8-2019

Wilack 205 + 207

5403VS

Uden

kappen van 2 eikenbomen

323217

26-8-2019

Vijfhuizerweg 34

5401PE

Uden

aanleggen van een 2e inrit

323280

27-8-2019

Liessentstraat 6

5405AG

Uden

plaatsen van gastanks nabij het gebouw

323293

27-8-2019

Hulstheuvel 48

5404PP

Uden

bouwen van een woning en aanleggen van een inrit

323300

27-8-2019

Steenovenstraat 0

5402HM

Uden

kappen van 2 Esdoorns

323282

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.