Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 211385Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

24-1-2019

Jochem de Wildstraat 7

5408RT

Volkel

veranderen van het bedrijf

313754

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen Geluidontheffing

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

13-08-2019

Markt 20

5401GP

Uden

geluidontheffing voor achtergrondmuziek optreden Robert Allen Trio op 25-08-2019

322538

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

08-08-2019

Volkelseweg 28

5405NA

Uden

verwijderen van asbest

322276

19-08-2019

Beatrixhof 156

5401CL

Uden

verwijderen van een asbestbevattende lijmlaag

322842

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.