Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 210376Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, ter plaatse van het te slopen gebouw 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181 te Den Haag

Algemene informatie

Het bouwen van een woongebouw met 90 (zelfstandige) studentenwoningen ter plaatse van de te slopen bedrijfsruimte 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181 alsmede het realiseren van een uitrit

 

Ons kenmerk: 201824994

Categorie:

 • -

  Uitweg

 • -

  Bouwen

 • -

  (Tijdelijke) buitenplanse ontheffing

Stadsdeel:

 • -

  Centrum

Locatie(s)

ter plaatse van het te slopen gebouw 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181

Ontvangstdatum aanvraag:

19 december 2018

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.