Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 4 september 2019

 •  

Tijdstip : Na afloop van het Petear, in principe 20.30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 en 11 juli en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D .

W ob -verzoek Leeuwarder Courant inzake Imperial Tobacco

Voorstel:

1. De gemeenteraad van De Fryske Marren beantwoordt het verzoek van de Leeuwarder Courant (Wet Openbaarheid Bestuur) met betrekking tot gegevensverstrekking en contacten tussen Imperial Tobacco te Joure en de gemeenteraad als bestuursorgaan;

2. De gemeenteraad van De Fryske Marren beantwoordt het verzoek van de Leeuwarder Courant (Wet Openbaarheid Bestuur) met betrekking tot gegevensverstrekking en contacten tussen Imperial Tobacco te Joure en de gemeenteraad niet als het gaat om de informatie van individuele raadsleden

3. Het Wob-verzoek van de LC te beantwoorden volgens bijgaande conceptbrief.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 6 B .

 •  

 

5.

Beslút

 •  

 

6 B .

W ob -verzoek Leeuwarder Courant inzake Imperial Tobacco

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

7.

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

 

 

Naar boven