Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 206573Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

8-8-2019

Goudrenet 40

5401LZ

Uden

kappen van een monumentale zomereik

322449

12-8-2019

Christinastraat 10

5401CZ

Uden

veranderen van de voorgevel, plaatsen van een overkapping en het isoleren van de woning

322591

15-8-2019

Boslaan 10

5405NX

Uden

toppen van 2 eikenbomen

322641

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.