Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 203279Overige besluiten van algemene strekkingTik Tak Festival

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 14 december 2018 een verzoek ontvangen van TIKTAK B.V. om een evenement te mogen organiseren op het Lloyd Multiplein.

De Burgemeester van Rotterdam heeft op 6 augustus 2019 besloten de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning wordt afgegeven voor zaterdag 21 september 2019 van 12 uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. Het maximum aantal bezoekers dat het festival gelijktijdig mag bijwonen is 10.000 personen.

Het festival zal worden gehouden op het Lloyd Multiplein.

De opbouw voor dit evenement vindt plaats vanaf maandag 16 september 2019 t/m vrijdag 20 september 2019 tussen acht uur ‘s ochtends tot tien uur ’s avonds en zaterdag 21 september 2019 van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags.

De afbouw van dit evenement vindt plaats op zaterdag 21 september 2019 van elf uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends en van zondag 22 september 2019 t/m woensdag 25 september 2019 tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

Inzage beschikking

De openbare en geanonimiseerde beschikking vind u als bijlage bij deze kennisgeving.

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij:

De Burgemeester

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

uw naam, adres en handtekening;

uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

de datum waarop u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

de reden(en) van uw bezwaar.

U moet een kopie van het besluit mee sturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.