Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202169Overige overheidsinformatie[Vergunningplichtige evenementen op grond van artikel 2.25 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)]

[Stöppelhaene in Raalte van 28 augustus t/m 1 september

Locatie: Domineeskamp en centrum

Besluit: evenementenvergunning (art. 2.25 APV), vergunning reclameborden (art. 2.10 APV), ontheffing geluid (art. 4.6 APV), ontheffing Zondagswet (art. 3 en 4 Zondagswet), ontheffing verstrekken zwakalcoholische dranken (art. 35 Drank- en Horecawet)

Zaaknummer: 19075-2019

Datum verzending: 7 augustus 2019