Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202136Overige overheidsinformatie[Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure]

[RAALTE

Kerkstraat 8

activiteit vellen houtopstand: kap cipres

(Z2019-11578 ontvangen 5-8-2019)