Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202114Overige overheidsinformatie[Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure]

[RAALTE

Kerkstraat 8 (in laanbeplanting naar begraafplaats)

activiteit vellen houtopstand: kap 4 haagbeuken

(Z2019-11568 ontvangen 5-8-2019)