Gemeenteblad van Raalte

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteGemeenteblad 2019, 202072Overige overheidsinformatie[Aanvragen omgevingsvergunning met reguliere voorbereidingsprocedure]

[BROEKLAND

Wijheseweg 61

activiteit bouw: bouw kapschuur

(Z2019-11367 ontvangen 31-7-2019)