Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 201713Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Buiten behandeling gestelde/niet-ontvankelijke aanvragen

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

6-8-2019

Raamhof 45

5403VR

Uden

plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

321406

8-8-2019

Volkelseweg 4, 4A t/m 4H

5405NA

Uden

wijzigen van een kantoorvilla naar 9 appartementen en afwijken van het bestemmingsplan

317519

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

7-8-2019

Rudigerstraat 31

5408AA

Volkel

kappen van 2 coniferen

321849

7-8-2019

Hoevenseweg 0

5403PA

Uden

kappen van een zomereik

321897

8-8-2019

Noorderhof 9

5401JG

Uden

verlengen van de termijn voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het hebben van 1 werknemer (tot 08-11-2020)

320842

9-8-2019

Verlengde Velmolen 32

5406NT

Uden

plaatsen van een vlaggenmast (legalisatie)

317311

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.