Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 201711Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

1-8-2019

Loopkantstraat 23A

5405NB

Uden

handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het realiseren van een workshopruimte

322080

6-8-2019

Staartjespeelweg 8

5409TP

Odiliapeel

plaatsen van 2 luchtwassers

322168

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.