Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 196717Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum

besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

30-7-2019

Hulstheuvel 34

5404PP

Uden

kappen van een treurwilg

321315

2-8-2019

St. Annastraat 28

5401AP

Uden

kappen van een berk

321565

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.