Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 193581Beschikkingen | aanvraagEvenementenvergunning - Aangevraagde evenementenvergunning klein, Wormerveerstraat ongeveer ter hoogte van nummer 13 tot en met 63 inclusief priveplein voor de garages te Den Haag

Algemene informatie

40 jarig trouwfeest 31 augustus 2019

 

Ons kenmerk: 00234EVK19

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Wormerveerstraat ongeveer ter hoogte van nummer 13 tot en met 63 inclusief priveplein voor de garages

Ontvangstdatum aanvraag:

19 juni 2019

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 2 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 2 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij burgemeester

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.