Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 190107Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

18-7-2019

Raamhof 45

5403VR

Uden

plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

321406

22-7-2019

Zeelandsedijk 14

5408SM

Volkel

bouwen van een bedrijfsgebouw en entree

321563

22-7-2019

St. Annastraat 28

5401AP

Uden

kappen van een berk

321565

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.