Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 189117Overige overheidsinformatieWet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • 1.

    W.C. van der Vaart voor het adres: Looydijk 4 in Tienhoven. De melding heeft betrekking op het oprichten van een machineberging annex hooi- en stropslag.

  • 2.

    Brandweerpost Kockengen gemeente Stichtse Vecht voor het adres: Sportweg 1A in Kockengen. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de brandweerkazerne en vervanging van de CV ketels door een elektrische warmtepomp.  

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 – 022 50 00.

Stichtse Vecht, 29 juli 2019