Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 188485VerordeningenIntrekken aanvullende subsidievoorwaarden voor het onderdeel peuteropvang binnen het ‘Subsidiebeleid Gemeente Stichtse Vecht 2016-2019’, de voorwaarden m.b.t. peuteropvang en VVE en Subsidievoorwaarden Voor –en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen

 

Het college heeft op 16 oktober 2018 besloten

1. De aanvullende subsidievoorwaarden peuterwerk en Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen vaststellen.

2. De doelgroepdefinitie VVE vaststellen.

3. De aanvullende subsidievoorwaarden voor het onderdeel peuteropvang binnen het ‘Subsidiebeleid Gemeente Stichtse Vecht 2016-2019’, de voorwaarden m.b.t. peuteropvang en VVE en Subsidievoorwaarden Voor –en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen intrekken.

Stichtse Vecht 25 juli 2019.