Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 188147Overige overheidsinformatieActualisatie woonvisie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019;

- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 9 april 2019,

 

BESLUIT

 

1. De actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022 vast te stellen, met als uitgangspunten:

- voldoende betaalbare woningen, nu en straks

- vergroten van het aanbod aan middenhuur

- wonen met welzijn en zorg: aanbod verruimen

- verduurzaming van de woningvoorraad

- ruimte voor nieuwe woonconcepten

2. De lijst met lopende projecten die worden uitgezonderd van deze woonvisie vast te stellen.

2 juli 2019

Griffier Voorzitter