Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2019 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-184801".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderings-, WOZ-ambtenaar
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (gemeente) Gennep
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken]|[1.0:c:BWBR0007119&artikel=1&lid=2&g=2016-10-01
Jaargang 2019
Maker Gennep
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-24
Referentienummer 336619
Regeling CVDR365077_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderings-, WOZ-ambtenaar
Uitgever Gennep
Verwijzing gmb-2019-184801
Volgnummer 184801