Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 184648Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

02-07-2019

Citerstraat 9

5402AH

Uden

verwijderen van een asbesthoudend ontluchtingskanaal

320640

08-07-2019

Rechtestraat 40

5409AJ

Odiliapeel

gedeeltelijk slopen van een woning en geheel slopen van een garage

320884

09-07-2019

Wilhelminastraat 173

5401CG

Uden

verwijderen van een asbestbevattende lijmlaag

320992

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.