Gemeenteblad van Gilze en Rijen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenGemeenteblad 2019, 182421Plannen | ruimtelijk



Ontwerp bestemmingsplan ‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 en 30’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 en 30’ ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan met bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.Schoolstraat24-ON01 is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan omvat de herstructurering van Autobedrijf Vermeulen in Molenschot. Het bestaande bedrijfspand Schoolstraat 24-26 wordt uitgebreid en de bedrijfswoning aan de Schoolstraat 26 wordt gesloopt. Ter plaatse van de Schoolstraat 30 wordt het bedrijfspand gesloopt in ruil voor één burgerwoning. Per saldo is sprake van een afname van het te bebouwen oppervlak. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 juli tot en met 2 september 2019 voor zes weken ter inzage. Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Uw reactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen en kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilze-rijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@gilze-rijen.nl. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.gilzerijen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, Niels Olthof, bereikbaar via tel.: 088-3821602.