Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 181599Plannen | ruimtelijkTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Ginneken, Baronielaan 228

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ginneken, Baronielaan 228 (NL.IMRO.0758.BP2018212009-ON01) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een woningbouwontwikkeling rondom Villa Trianon aan de Baronielaan 228 te Breda. Het voornemen is om de rijksmonumentale villa te transformeren tot maximaal twee woningen, al dan niet gecombineerd met kantoorruimte. Het bestaande koetshuis (als uitbreiding bij de villa) wordt gesloopt. Hierdoor wordt een doorgang gecreëerd naar de nieuwbouw op het achterterrein in de vorm van één complex voor twaalf appartementen. Aan de Okeghemlaan worden drie grondgebonden stadswoningen gerealiseerd. De parkachtige tuin wordt heringericht en overdag toegankelijk gemaakt voor recreanten.

Het plangebied ligt op de hoek van de Baronielaan en de Okeghemlaan.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is van 23 juli tot en met 2 september 2019 digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Van 23 juli tot en met 2 september 2019 kunt u digitaal uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Ook kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Deze stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076