Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 181147Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Maxend 47a, 5388 TW Nistelrode.

Van der Lee–van der Velden Beheermaatschappij B.V. heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van een constructiebedrijf.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking