Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 174275Plannen | ruimtelijkGemeente Zeewolde, Ontwerp wijzigingsplan Roerdompweg 6

Vanaf woensdag 17 juli 2019 ligt het ontwerp wijzigingsplan Roerdompweg 6 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerp wijzigingsplan betreft het perceel Roerdompweg 6 en omvat het omzetten van de agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het ontwerp wijzigingsplan ziet op een actueel planologisch kader

Ter inzage

U kunt het ontwerp wijzigingsplan Roerdompweg 6 met ID nummer NL.IMRO.0050.WPRoerdompweg6-ON01 inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn tot en met 27 augustus 2019 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

  • -

    online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M. de Kreek , telefoonnummer 036-522 9520.

 

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp wijzigingsplan de zienswijze betrekking heeft.