Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 172092Plannen | ruimtelijkOntwerp Omgevingsvergunning “Vesting en Belfort Vossenberg”

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat het college op 17-07-2019 de omgevingsvergunning “Vesting en Belfort Vossenberg” in ontwerp heeft vastgesteld.

Inhoud plan

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied, gelegen aan de Vossenberg te Meijel. Het plan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een uitkijktoren, een informatieroute en een tijdelijke parkeervoorziening (maximaal 2 jaar). Voor het plan heeft de provincie een Verklaring van geen bedenkingen verleend.

Inzien vergunning

Het plan de verklaring van geen bedenkingen en de onderliggende stukken zijn tot en met 28-08-2019 raadpleegbaar via:

  • Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.OMG0108-ON01;

  • In te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Bezwaar instellen

U kunt dan binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7088, 5980 AB Panningen.

Het bezwaarschrift moet tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een handtekening, een omschrijving van de bestreden beslissing en een motivering bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Paul Cuppen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 17 juli 2019