Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2019, 171692Overige besluiten van algemene strekkingVerkeersbesluit - Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, te Den Haag

Algemene informatie

Aanwijzen parkeerplaatsen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen, 81e serie, diverse locaties

 

Ons kenmerk: 00106VKZ19

Stadsdeel:

 • -

  Leidschenveen-Ypenburg

 • -

  Haagse Hout

 • -

  Laak

 • -

  Centrum

 • -

  Scheveningen

 • -

  Segbroek

 • -

  Escamp

 • -

  Loosduinen

Locatie(s)

Ontvangstdatum aanvraag:

28 juni 2019

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Uitnodiging zienswijze indienen bij college van burgemeester en wethouders

Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde marker op de kaart

Voor deze activiteit is geen locatie op de kaart aan te geven. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.