Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 171306Overige overheidsinformatieBesluit aanwijzing (onbezoldigd) invorderingsambtenaar

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten (BSWW) heeft besloten:

 

 • a.

  De heer M. Nieuwpoort is onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

 • b.

  De heer M. Nieuwpoort is onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (heffingsambtenaar).

 • c.

  De heer M.J. Hendriks is gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

 • d.

  De heer M.J. Hendriks is gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (heffingsambtenaar)

 • e.

  Mevrouw J. Jongerius-Gerssen is plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen (plv. heffingsambtenaar)

 • f.

  Mevrouw J.H.M. Westmeijer is plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen (plv. heffingsambtenaar).

 • g.

  Mevrouw M.L. van Egmond is onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen (invorderingsambtenaar).

 • h.

  Mevrouw G.M. Plukker-Klein Meuleman is onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (heffingsambtenaar).

   

  Besluiten a tot en met f treden in werking met ingang van 1 april 2019. Besluit g en h treden in werking per 1 juni 2019.

Stichtse Vecht, 10 juli 2019