Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 167213Overige besluiten van algemene strekkingWijziging evenementenkalender gemeente Almere 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

gelezen

- de actuele aanmeldingen voor het verkrijgen van een plaats op de evenementenkalender;

gelet op

de Gemeentewet, artikel 2:9a van de Algemene plaatselijke verordening Almere 2011, de nota “Evenementen in Almere 2015” en de nota “Beleef het in Almere, strategisch evenementenbeleid 2017-2023”;

 

 

overwegende dat:

 • evenementen bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke stad;

 • met het strategisch evenementenbeleid wordt ingezet op het versterken van de regionale en nationale aantrekkingskracht van Almere door het meer mensen kennis laten maken met Almere door ruimte te geven aan evenementen waarbij gekozen wordt voor kwaliteit;

 • de gestelde kaders uit de nota Evenementen in Almere 2015 bepalend zijn voor de mogelijkheid om een evenement in Almere te organiseren;

 • de kaders uit de nota Evenementen in Almere 2015 zijn te vertalen in toetsing op:

 • de organisatie en deugdelijkheid van de plannen;

 • de praktische uitvoerbaarheid en veiligheid;

 • de inzet op duurzaamheid;

 • de toegevoegde waarde van evenementen wordt bepaald aan de hand van richtinggevende criteria als:

 • het aansluiten van evenementen bij de identiteit, locaties en binding met Almere;

 • diversiteit op inhoud, in doelgroepen, in tijd en locatie en balans tussen continuïteit en vernieuwing;

 • de samengestelde evenementenkalender inzicht geeft in een goede spreiding van evenementen in tijd en locaties, de hoeveelheid evenementen en de benodigde capaciteit van hulpdiensten;

 • het vermeld worden op de evenementenkalender als voorwaarde wordt gehanteerd om in aanmerking te kunnen komen voor een evenementenvergunning;

 • het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018 de evenementenkalender 2019 heeft vastgesteld;

 • de accountmanager evenementen gemandateerd is om te besluiten over het wijzigen van de evenementenkalender 2019;

 • de adviescommissie evenementen op basis van de gestelde criteria advies heeft uitgebracht over de recent aangemelde evenementen en de samengestelde concept evenementenkalender;

 • de accountmanager evenementen het advies van de adviescommissie evenementen ongewijzigd wenst over te nemen.

 

BESLUIT

de evenementenkalender te wijzigen (zie bijlage 1 bij dit besluit voor de geconsolideerde versie).

 

Motivering

Wij hebben besloten om in aanvulling op de bestaande evenementenkalender de volgende evenementen op de evenementenkalender te plaatsen op grond van de daarbij genoemde criteria uit het strategisch evenementenbeleid:

 • Filmopnames Gio op 16 juli t/m 4 augustus 2019. Criteria: Stad aan het water, Jong & Innovatief, Vernieuwende architectuur, citymarketing/imago Almere.

 • Zondag bij de Jutter op 18 augustus 2019. Criteria: Stad aan het water, link met Almere (ondernemersinitiatief).

 • Dag van de Eenheid, Liefde en Respect op 7 september 2019. (wijziging van datum)

 

Inwerkingtreden

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

 

Bezwaar

Tegen de vaststelling van de evenementenkalender kan een belanghebbende die een aanvraag voor plaatsing op de evenementenkalender heeft ingediend een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift dient u binnen zes weken na de ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzingsbrief te hebben gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Voor door de gemeente daadwerkelijk verleende vergunningen voor evenementen verwijzen wij u naar de officiële pagina voor bekendmakingen van de overheid; https://zoek.officielebekendmakingen.nl .

 

 

Aldus besloten op 18 juni 2019

 

 

namens burgemeester en wethouders van Almere

de accountmanager evenementen,

M. Broeke

 

 

 

 

JANUARI

 

 

01-01-19

 

Nieuwjaarsduik

B

Surfstrand Haven

04-01-19

 

Schaatsbaan Verzetswijk

A

Grasstrook spoorkant t.h.v. Kapt. De Langestraat

18-01-19

19-01-19

Space Waste Tracking

B

Esplanade

20-01-19

 

Crosscup Almere / Cirkelcross

B

Cirkelbos tussen Meesweg en dijk

20-01-19

 

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

 

 

FEBRUARI

 

 

02-02-19

 

Apres Ski Run

B

Surfstrand Haven

10-02-19

 

Crosscup Almere / Braambergencross

B

Braambergen

16-02-19

17-02-19

WFL Fightweekend

B

Topsportcentrum

23-02-19

 

Corrosia Square Winterbingo

A

Markt

27-02-19

 

SNS Sportgala

B

Topsporthal

 

 

MAART

 

 

10-03-19

 

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

16-03-19

 

Bokswedstrijd Harm VS Tim

B

Topsporthal

17-03-19

 

Lenteloop Almere

A

FBK

23-03-19

24-03-19

Voorjaarsmarkt

A

Markt

23-03-19

31-03-19

Voorjaarskermis Buiten

B

Evenemententerrein Buiten

23-03-19

 

Landelijke opschoondag

A

Grote Markt

30-03-19

 

Main Energy Business Challenge 2019

A

Grote Markt

31-03-19

 

Stoffenbeurs Almere

A

Stadhuisplein/promenade

31-03-19

 

Vlooienmarkt

A

Tennishal de Pellikaan

 

 

APRIL

 

 

12-04-19

13-04-19

Open Huis (besloten beurs)

B

Veluwezoom 16

12-04-19

14-04-19

Festival der Zoete Verleidingen

B

De Kemphaan

12-04-19

 

Opendag Bazaar

B

Eind Venraystraat

13-04-19

14-04-19

Terassenfestival

B

Grote Markt, Belfort, Stadhuisplein, Schutterstraat

14-04-19

 

Slamm! Fight&Dine

B

Rey Events

16-04-19

28-04-19

Er was eens!

B

Kantoorgebouw Oranjewoud

20-04-19

 

Tijdrit Almere

B

Route (Tureluurweg)

21-04-19

22-04-19

Paasmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

26-04-19

27-04-19

Koningsdag/nacht Almere

C

Grote Markt, Stadhuisplein/promenade, Belfort

26-04-19

27-04-19

Koningsdag/nacht Almere

C

Esplanade, Forum, Stationsplein, Schutterstraat, Diagonaal, Stationsstraat, Belfort + centrum Buiten, centrum Haven en Cascadepark in Poort

27-04-19

 

Koningsdag4Kids

B

Parkwijk, grasveld Cranberrylaan/Parkwijklaan

 

 

MEI

 

 

01-05-19

 

Klokhuis Nationale Parkendag 2019

B

De Kemphaan

04-05-19

05-05-19

Viering 4 en 5 mei

C

Grote Markt, Belfort

04-05-19

05-05-19

United4

A

Almeerderstrand

04-05-19

 

Dodenherdenking voor Kinderen door Kinderen

B/A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

05-05-19

 

Bevrijdingsfestival Flevoland

C

Esplanade, parkeerplein Hospitaalgarage, Forum, Stadhuisplein/promenade

11-05-19

 

Kofferbakmarkt

A

Homerusmarkt

12-05-19

 

Apenloop

 

Kemphaan

15-05-19

19-05-19

Havenkermis

A

Deltastraat/Manifestatieterrein

17-05-19

 

Avondvierdaagse

 

Rio de Janeiroplein

18-05-19

19-05-19

Almere Regatta

A

Muiderzand / Markermeer

18-05-19

19-05-19

DUIN Triathlon & Duathlon

B

IJmeerdijk

18-05-19

19-05-19

WFL Fightweekend

B

Topsporthal

18-05-19

 

(Corrosia Square) Expo voor 1 Dag

A

Markt

19-05-19

 

Rolling Nature Oostvaarders

A

De Oostvaarders

19-05-19

 

Zondagmiddagvermaak Forum

A

Forum

19-05-19

 

Nobel Run

B

Nobelhorst en Almere Hout

19-05-19

 

Vredes Optocht

B

Route Almere Haven

19-05-19

 

Indian Summer Festival 2019

B

Esplanade

23-05-19

 

30-jarig jubileum

 

Muzenpark

23-05-19

29-05-19

Libelle Zomerweek

B/C

Almeerderstrand

25-05-19

 

Landelijke Veiligheidsdag

C

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Diagonaal, Schutterstraat, Weerwater

25-05-19

 

Suripoort festival

B

Cascadepark

25-05-19

26-05-19

Opening Brouwerij Stijl Bierlab

 

Binnenplaats De Blauwe Reiger

26-05-19

 

Run for Kika Almere

B

Stadslandgoed De Kemphaan

 

 

JUNI

 

 

01-06-19

10-06-19

Pinksterkermis

B

Esplanade

07-06-19

09-06-19

Harbour Jazz

B

Havenkom

07-06-19

 

Luilak Bloemenmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

08-06-19

10-06-19

Pinkstermarkt

A

Globeplein

08-06-19

10-06-19

Slapen bij de schapen

 

Ons Cascadepark

08-06-19

 

New Grounds Festival

C

Utopia-eiland

09-06-19

 

Ibiza Party

B

Grote Markt

14-06-19

 

Eindfeest Windesheim Flevoland

B

Lumierestrand

15-06-19

16-06-19

Floriade Festival

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stationsplein, Diagonaal, Traverse, Schutterstraat, Passagebied, Weerwater, Floriadeterrein

15-06-19

 

Buurtfeest De Wierden/De Laren

A

Sportveld tussen parkeerplaats AH en Najaden aan Meerveldplein

16-06-19

 

Almere City Run

B

Esplanade

22-06-19

23-06-19

Ultimate Team Challenge 2019

B

Almeerderstrand

22-06-19

29-06-19

Blij met de bijbel

A

Manifestatieveld

22-06-19

 

Festival Poort Sociaal

A

Ventweg Europalaan, Nederlandstraat, Nederlandhof

22-06-19

 

Octant Havenfestival

B

Octantenhaven Noorderplassen West

22-06-19

 

Mid Summer Night Windsurfing

B

Surfstrand Haven

22-06-19

 

Stadslandbouwplein Oosterwold

 

Erf boerderij Vliervelden

23-06-19

 

Hou 't Schoon - De Afvalrace

B

Stadhuisplein

23-06-19

 

MS Motion 2019

A

De Kemphaan

23-06-19

 

Custom Turbo Meeting 2019

B

Esplanade

23-06-19

 

Hans vd Hengel Jeugdcompetitie

A

Kwikzilverstraat, Mangaanstraat, Koperstraat

26-06-19

 

Haringparty Almere

A

Veerkade 10

28-06-19

30-06-19

Grote Hockey Weekend (besloten)

B

Terrein Almeerse

28-06-19

30-06-19

Windmill Classic Slowpitch Tournament

B

Sportpark FBK

29-06-19

 

Surinamedag

A

Schoolstraat

29-06-19

 

Picknick Almeerderstrand

 

Almeerderstrand

29-06-19

 

Kidsproof Kinderfeest

A

Rio de Janeiroplein/ Globeplein

30-06-19

 

Herdenking Ketikoti en viering

B

Stadhuiplein

30-06-19

 

Chopperdag Almere

B/C

Clubhuis Markerkant 10

 

 

JULI

 

 

03-07-19

07-07-19

Poortkermis

A

Parkeerterrein bij Topsportcentrum/ NS-station

03-07-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

04-07-19

 

Afsluiting Schooljaar

A

Esplanade

06-07-19

07-07-19

Free Festival en Summerpark Festival

C

Almeerderstrand

06-07-19

 

Brandweerdag 2019

B

Brandweerkazerne Markerkant

06-07-19

 

SuriMakandra 2.0

B

Evenemententerrein Almere Buiten

06-07-19

 

ThanksLiving

B

Strand Almere Haven/Sluiskade

07-07-19

 

Zondagmiddagvermaak Forum

A

Forum

10-07-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

12-07-19

14-07-18

Buurtcamping Manifestatieterrein

B

Havenkom

12-07-19

14-07-18

Buurtcamping Beatrixpark

B

Beatrixpark

14-07-19

 

Swan Market

B

Stadhuisplein

14-07-19

 

Ouder en Kind Festival

A

Arnhemplein

16-07-19

04-08-19

Filmopnames Project GIO

A

Almeerderstrand, Esplanade, Belfort, Forum, Diagonaal, Hospitaaldreef, Schuttterstraat

17-07-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

20-07-19

21-07-19

Gestrand

C

Strandbad Duin

21-07-19

22-07-19

Zomermarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

21-07-19

 

Kinderdorp

B

Lumierepark

21-07-19

 

Vlooienmarkt

A

Veld Strandweg / Sluiskade

24-07-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

27-07-19

 

Patterns outdoor 2019

B

Almeerderstrand

31-07-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

 

 

AUGUSTUS

 

 

07-08-19

08-08-19

Nationaal circus Barani

B

Rio de Janeiroplein

07-08-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

11-08-19

 

Lumiereparkfestival

B

Lumierepark

11-08-19

 

Shiva Parthiv Pujan

B

Almeerderstrand

14-08-19

 

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

15-08-19

 

Indie-herdenking

B

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken

16-08-19

18-08-19

SMETKROES Multiculturele events Almere

A

De Korver Sportpark

18-08-19

 

Zondag bij de Jutter

A

Zwemstrand Almere Haven, gebied naast De Jutter

21-08-19

 

Forever Young Festival

B

Esplanade

23-08-19

 

(Corrosia Square) Openluchtfilm

A

Markt

24-08-19

 

Strandfestival ZAND

C

Almeerderstrand

25-08-19

 

Nickelodeon Familie Festival

C

Almeerderstrand

26-08-19

30-08-19

Introductieweek 2019

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade en Markt (Haven)

31-08-19

01-09-19

FestivALLY

B

Grote Markt

31-08-19

 

Suribuiten festival

A

Evenemententerrein Almere Buiten

 

 

SEPTEMBER

 

 

01-09-19

 

Vermaak voor kinderen

A

Forum

02-09-19

15-09-19

New Town Architecture Summerschool

A

Almeerderstrand

06-09-19

08-09-19

Almere Haven Festival

B

Havenkom, Markt, Deltastraat, Kerkgracht

07-09-19

Dag van de Eenheid, Liefde en Respect

A

Grote Markt

08-09-19

 

NK Crosstriathlon

B

Kemphaan/ Braambergen

11-09-19

 

Springkussenfestival

A

Sportveld tussen parkeerplaats AH en Najaden aan Meerveldplein

13-09-19

15-09-19

Challenge Almere-Amsterdam

C

Esplanade + route

14-09-19

15-09-19

Blues & Jazz

A

Grote Markt, Belfort en Stationsplein

14-09-19

15-09-19

Badminton Festival

B

Rio de Janeiroplein

14-09-19

22-09-19

Najaarskermis

B

Festivalterrein

14-09-19

 

Kofferbakmarkt

A

Homerusmarkt

14-09-19

 

Corrosia Square (Corrosia Danst)

A

Markt

15-09-19

 

Dog Fun Run

B

De Kemphaan

21-09-19

 

Wereldfestival

B

Evenementenplein Almere Buiten en Globeplein

21-09-19

 

Haven zingt Hazes

B

Havenkom

21-09-19

 

Pitstop Almere

A

Grote Markt

27-09-19

29-09-19

Theater & Muziek Festival (diverse tijden)

B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade,Passages, Diagonaal, Schutterstraat, Stationsplein

28-09-19

29-09-19

Popronde Almere

A

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade

28-09-19

 

Bos der onverzetteljiken

A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

29-09-19

 

30 van Almere

B

Topsportcentrum

 

 

OKTOBER

 

 

05-10-19

 

Like Jesus

B

Topsporthal

05-10-19

 

Groentesoep Festival

B

Globeplein

08-10-19

13-10-19

Dutch Agri Food Week 2019

 

Grote Markt

12-10-19

13-10-19

Najaarsmarkt

A

Markt

19-10-19

20-10-19

Fun & Science Festival

A/B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Stationsplein

26-10-19

27-10-19

WFL Fightweekend

B

Topsporthal

26-10-19

 

Halloween Run Almere

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, route

 

 

NOVEMBER

 

 

01-11-19

03-11-19

Najaarsmarkt

A

Globeplein

30-11-19

1-12-19

Mexxtreme en Best of the Best

 

Sporthal Haven

09-11-19

10-11-19

LAB Surprise Night

A

Almeerderstrand

16-11-19

 

Sinterklaasintocht

C

Markt en Havenkom

16-11-19

 

Sintparade Almere Centrum

C

Route Forum - Stationsplein

17-11-19

 

Sinterklaasintocht

A

Baaihaven Noorderplassen West

23-11-19

 

Intocht Sinterklaas

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, DoeMere

30-11-19

1-12-19

Mexxtreme en Best of the Best

C

Sporthal Haven

 

 

DECEMBER

 

 

21-12-19

 

KerstParade Buiten

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, centrum Almere Buiten

21-12-19

05-01-20

Kerstcircus Almere

A

Evenemententerrein