Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 167141Overige overheidsinformatieRectificatie Horecavisie gemeente Stichtse Vecht

(Bij de eerdere bekendmaking is niet de laatste versie van de Horecavisie bijgevoegd)

 

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

 

-het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019;

-de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 maart 2019;

 

Besluit

 

De horecavisie vaststellen

 

3 april 2019

 

Griffier Voorzitter