Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2019, 165515Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking diverse beleidsregels Sociaal Domein

 

 

Het college heeft op 28 mei 2019 besloten de volgende beleidsregels in te trekken:

  • Nadere regels behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2015

  • Beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet 2015

  • Uitvoeringsregels behorende bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Eemnes 2014