Gemeenteblad van IJsselstein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinGemeenteblad 2019, 152245VerordeningenIntrekken verordening Rekenkamercommissie gemeente IJsselstein 2015

De verordening Rekenkamercommissie gemeente IJsselstein 2019 treedt in werking de eerste dag na publicatie en tegelijkertijd wordt de Verordening Rekenkamercommissie gemeente IJsselstein 2015 ingetrokken.

A.J.O. van Kooij

de griffier

mr. P.J.M. van Domburg

de voorzitter