Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2019, 152180Overige overheidsinformatieVastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard 11-06-2019

 

 

11 juni 2019

 

 

Onderwerp

Besluit

12-Maandsrapportages hulpdiensten

Samenvatting

Het college informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over de 12-maandsrapportages van het politiedistrict Alphen/Gouda, de Regionale Brandweer Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Midden Holland.

 

Besluit

Het college informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief over de 12-maandsrapportages van het politiedistrict Alphen/Gouda, de Regionale Brandweer Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Midden Holland.

 

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Sociale Zaken

Samenvatting

Het college heeft de heer H. Izendoorn, mevrouw R. Kuijper en mevrouw J. Michies aangewezen als toezichthouder Participatiewet, IOAW en IOAZ waardoor zij als specialisten uitkeringsfraude kunnen tegengaan.

 

Besluit

Het college:

  • 1.

    stelt de heer H. Izendoorn van bureau Investiga aan als onbezoldigd ambtenaar zolang hij door inhuur via bureau Investiga werkzaamheden voor de gemeente Krimpenerwaard uitvoert;

  • 2.

    wijst de heer H. Izendoorn, mevrouw R. Kuijper (consulent Werk en Inkomen Afdeling Sociale Zaken) en mevrouw J. Michies (consulent Werk en Inkomen Afdeling Sociale Zaken) aan als toezichthouder Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

 

Evaluatie Zilvermuseum Schoonhoven

Samenvatting

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het verlenen van de tweede helft van de overbruggingssubsidie 2019 aan het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven.

 

Besluit

Het college stelt bijgaand raadsvoorstel met bijlagen vast en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

 

Strategische agenda regio Midden-Holland

Samenvatting

Het college heeft besloten een reactie te geven op het concept van de strategische agenda van de regio Midden-Holland 2019-2023.

 

Besluit

Het college stemt in met de reactie op het concept van de strategische agenda van de regio Midden-Holland 2019-2023.

 

 

Vervoersvoorziening 2006-2015

Samenvatting

Volgens de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Krimpenerwaard 2018 horen inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening een eigen bijdrage te betalen.

In de gemeente Krimpenerwaard is een groep inwoners met een vervoersvoorziening met een indicatiedatum tussen 2006-2015 zonder einddatum. De groep betaalt nu geen eigen bijdrage voor de vervoersvoorziening. Zij worden per 1-1-2020 aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK; voert de eigenbijdrageregeling van de Wmo uit voor de overheid) en gaan vanaf dan een eigen bijdrage betalen voor de vervoersvoorziening.

 

Besluit

Het college besluit inwoners met een indicatie voor een vervoersvoorziening (start indicatie 2006-2015, zonder einddatum) per 1-1-2020, een eigen bijdrage op te leggen.