Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2019, 152039Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 11a Besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitite

De burgemeester van Zandvoort,

Gelet op het bepaalde in artikel 11a van het Besluit justitiële gegevens, inhoudende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan burgemeesters en het Korps Landelijke Politiediensten voor de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ);

Besluit:

 

 • 1.

  De volgende personen van de gemeente Haarlem aan te wijzen als contactpersonen voor het ontvangen van justitiële gegevens voor de gemeente Zandvoort als bedoeld in artikel 11a Besluit justitiële gegevens:

   

  Naam: J.E.M. van Broekhoven

  Functie: Veiligheidsmanager afdeling Veiligheid en Handhaving

  Telefoonnummer: 023-5115624

  Emailadres: jvanbroekhoven@haarlem.nl

   

  Naam: M.L. Vendel

  Functie: Projectmedewerker afdeling Veiligheid en Handhaving

  Telefoonnummer: 023-5114911

  Emailadres: mvendel@haarlem.nl

   

  Naam: R.A. Posthuma

  Functie: Teammanager afdeling Veiligheid en Handhaving

  Telefoonnummer: 023-5113830

  Emailadres: rposthuma@haarlem.nl

 

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 16 maart 2015 in te trekken.

Dit besluit geldt vanaf één dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 14 juni 2019,

De burgemeester van Zandvoort,

N. Meijer