Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 152014Beschikkingen | aanvraagTilburg, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-01672 Heyhoefpromenade 61 te Tilburg, kappen van 43 bomen, 14 juni 2019

 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2019-01672 - V - Heyhoefpromenade 61 te Tilburg.docx