Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 151979Overige overheidsinformatieBekendmaking nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Nieuwegein;

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat op 11 juni 2019 een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart voor Nieuwegein zijn vastgesteld. De vernieuwde kaarten en een toelichting zijn opgenomen in het rapport ‘Evaluatie bodemkwaliteitskaart en aanpassen bodemfunctieklassenkaart gemeente Nieuwegein’.

Wat is een bodemkwaliteitskaart en wat is een bodemfunctieklassenkaart ?

De bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart zijn instrumenten die kunnen worden gebruikt voor bepaling van saneringscriteria, de mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie.

Stukken inzien

Het rapport ‘Evaluatie bodemkwaliteitskaart en aanpassen bodemfunctieklassenkaart gemeente Nieuwegein’ is beschikbaar via de website van de gemeente Nieuwegein. Ga naar www.nieuwegein.nl > Inwoner > Afval, bomen en milieu > Bodembeleid. (de link is https://www.nieuwegein.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/bodeminformatie/bodembeleid/)