Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 151949Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Burgthoven III

Het deelgebied Burgthoven III in woonwijk De Burgt in het zuiden van de kern Barneveld. Het is de bedoeling om de bouw van 18 woningen mogelijk te maken.

Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012

De percelen Garderbroekerweg 136, 136 bis en 173 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om woningsplitsing en vergroting van de oppervlakte aan bijgebouwen op de locatie Garderbroekerweg 136 (bis) mogelijk te maken en de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing te vergroten met natuurontwikkeling op de locatie Garderbroekerweg 173.

 

Barneveld, 20 juni 2019.