Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 151783Beschikkingen | afhandelingGemeente Coevorden: voor het plaatsen van reclameborden

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden maakt bekend dat op grond van art. 2:10, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden ontheffing van het verbod voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg is verleend. De ontheffing is geldig voor het tijdelijk plaatsen van 20 reclameborden ter aankondiging van de beachvolleybal op het Ermerstrand op 5 en 6 juli 2019.

 

De ontheffing geldt voor een periode van 25 juni tot en met 4 juli 2019 .

 

Verzonden op 19 juni 2019

 

Kenmerk 30639-2019

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

 

 

Coevorden, 19 juni 2019