Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2019, 151486Overige overheidsinformatieKennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Blokdijk 3, Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 22 mei 2019 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Van der Bel Recycling BV, Middenmeer, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Blokdijk 3 in Wijdenes. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 13 juni 2019 tot en met 5 september 2019. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 4 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.